Kontrastmedel och covid-19

Kontrastmedelsgruppen har kommit med nya rekommendationer vid kontrastmedelsundersökning på patienter med covid-19. Se vidare http://www.sfmr.se/sidor/covid-19/