31 okt

Olof Flodmark skördar framgång.

Olof Flodmark   är professor i pediatrisk neuroradiologi vid Karolinska Instititutet och har tilldelats ett flertal hedersledamotskap vilket vi gärna vill uppmärksamma och gratulera...

26 aug

Hypertyreos inducerad av jodkontrast­medel.

Läs fallbeskrivningen med tre fall av hypertyreos efter jodkontrast i samband med röntgenundersökning. Här finns rekommendationer på behandling m.m.

22 jun

Checklista för Jod-kontrastmedel för remittenter

Ulf Nyman och Kontrastmedelsgruppen i SURF har tagit fram en checklista för remittenter om jodkontrastmedel. Läs, och informera Dina kollegor och remittenter så alla hittar till checklistan.

20 apr

Skattning av njurfunktion - en SBU-rappport

Ulf Nyman har ånyo uppdaterat sin egen sida, nu med SBUs aktuella evidensbaserade litteraturgenomgång om hur njurfunktionen kan skattas. Mycket läsvärt!

20 apr

Riktlinjer om kontrastmedel uppdaterade

Kontrastmedelsgruppen för kontrastmedel har genom Ulf Nymans försorg uppdaterat de nationella riktlinjerna för jodkontrastmedel och publicerat ett nytt dokument om hydrering inför datortomografi.

18 mar

Handbok i Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården

Det kom ytterligare ett bra tips och denna gång från vår huvudleverantör: Ulf Nyman: SBUs Handbok i Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården, den första i sitt slag, har nu kommit...

16 mar

Ett absolut måste för alla radiologer!

Det kom ett brev från Peter Aspelin som sa:  "Nu har det i Läkartidningen ( LT nr 11 2013 volym 110,562-565) kommit ut en lysande artikel som beskriver hur man både skall...

27 feb

LIPUS tar över efter iPuls

Nu klarnar det på SPUR-fronten och Läkarförbundet har nu startat ett bolag, LIPUS, som skall sköta inspektionerna fortsättningsvis.

17 feb

Lathundar om kontrast och radiologi

Kontrastmedelsgruppen har skrivit ett par lathundar, en om kontrastnefropati vid CT och en om tyreoidea och jodkontrastmedel, samt ett PM om allergitestning.

28 jan

Ola Björgell utsedd till Årets Eventskåning !

Röntgenologen Ola Björgell har utsetts till Årets Eventskåning efter sina insatser till flera stora medicinska kongresser. Sammantaget lockar dessa events flera tusen personer till Skåne varje...

26 jan

HRCT vid lungfibros - nya riktlinjer.

Nu finns ett utförligt radiologikapitel som bla beskriver när diagnosen lungfibros kan ställas enbart på basen av HRCT. Kapitlet är skrivet av Kerstin Cederlund och Jenny Vikgren.

12 jan

Svensk Förening för Thoraxradiologi: schema för lungnoduli

Nu finns ett schema för utredning av accidentellt upptäckta lungnoduli på förslag från Svensk Förening för Thoraxradiologi