28 maj

iGuide - beslutsstöd inför radiologi

I juni 2018 kommer det strängare föreskrifter i Euratom (det så kallade BSS-direktivet), att våra remittenter skall ha tillgång till riktlinjer inför undersökningar som innefattar strålning. ...

17 maj

ST-kurs Thoraxradiologi med lungmedicinsk inriktning

 I samarbete med Svensk förening för Thoraxradiologi och Svensk Lungmedicinsk Förening anordnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset 11 – 13 september 2018 en kurs i thoraxradiologi för blivande...

7 maj

Kurs i Artificiell intelligens

”Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik”, 24-26 oktober på CMIV Linköping. Information Anmälan

2 maj

SURF veckan 2019

För femte gången arrangerar Svensk uroradiologisk förening en kurs i uro-genital radiologi, den så kallade SURF-veckan, i Storhogna den 13-18 januari 2019. Anmälan