ECR European Congress of Radiology, July 15-19, 2020, On-line

Vår egen europeiska världskongress. I år helt virtuell. Besök on-line!

Läs mera på www.myesr.org