Gastroradiologi

Kurs för ST läkare 12 – 16 mars 2018 i regi av Skånes Universitetssjukhus VO Bild och Funktion, Malmö och Lund. Kursen  täcker in de flesta områden av gastroradiologi. 

Mer information