Nuklearmedicinsk Njurdiagnostik

Malmö 2019-03-13 – 2019-03-15

Kursen syftar till att deltagaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal njurdiagnostik.

Målgrupp: ST-läkare eller nyblivna specialister inom nuklearmedicin, klinisk fysiologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin, njurmedicin. Biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker.

Kursledning: Elin Trägårdh VO Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin elin.tragardh@skane.se  tel: 040-33 87 24 Eva Persson, VO Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin eva.j.persson@skane.se

Kursinformation                     Preliminärt schema                             

Anmälan                                 Hotellinformation