Kurs i Bröstradiologi - för ST-läkare

Kurs i Bröstradiologi - för ST-läkare som uppfyller samtliga kursdelmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning avseende bröstradiologi.
Stockholm (Thoresta Herrgård), 27-29 Maj 2020.
Mer info: dinkurs.se/brostradiologi2020