Avancerad muskuloskeletal radiologi

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi anordnar i januari 2021 den tionde kursen i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi, söndag-söndag den 17-24 januari på Teneriffa. Kursen vänder sig främst till specialistkompetenta radiologer med muskuloskeletalt intresse, på såväl universitetssjukhus som länslasarett och länsdelslasarett. ST-läkare under slutet av sin utbildning kommer också att kunna få ett stort utbyte av kursen.

Kursbroschyr