Fördjupningskurs med hjärta-kärlinriktning

Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar fördjupningskurs med hjärta-kärlinriktning  i Storhogna 24-29 januari 2021 januari 2021. Kursen omfattar diagnostik av centrala kärl, hjärta, trauma och mediastinal patologi. Kursen är en vidareutbildningskurs baserad på ESR European Training Curriculum Level III och förutsätter grundläggande kunskaper inom thoraxradiologi. Kursen hålls på svenska och riktar sig i första hand till färdiga specialister inom medicinsk radiologi, nuklearmedicin och klinisk fysiologi men kan även vara av intresse för ST-läkare i slutet av sin utbildning samt kollegor inom andra specialiteter med intresse för imaging. Varje kursdag har ett ämnestema; centrala kärl, hjärta, mediastinum och trauma. Undervisningen är interaktiv i större och mindre grupper.

Folder och anmälan på http://www.sfmr.se/sidor/thoraxradiologi-kurser/