Grundläggande neuroradiologi

Vecka 6 2021 kommer det att gå en kurs i grundläggande neuroradiologi som motsvarar förra årets “basal neuroradiologi” som ordnades i Solna 2020.

Anmälan till kursen är öppen och kan göras med e-post till: gl.neuroradiologi@gmail.com .

Kursen är LIPUS-granskad: https://www.lipus.se/kurs/grundlaggande-neuroradiologi/