Avhandlingar Örebro

Här finner du radiologiska avhandlingar från Örebro universitet.

År
Namn
Titel
Länk till UB
Annan länk till avhandling
Referens
2016Alshamari, MuhammedLow-dose computed tomography of the abdomen and lumbar spinehttps://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:903226 
2013Lidén, MatsThe stack mode review of volumetric datasets : applications for urinary stone diseasehttps://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:643078