Covid-19

Här finner du SFMR:s uppdaterade riktlinjer för covid-19 på röntgenavdelningen.

- SFMR följer nu de europeiska riktlinjerna för hantering av Covid-19, istället för som tidigare de amerikanska. I sak innbär det ingen större skillnad.

- Vi rekommenderar (liksom alltid) att på akuta CT-bukundersökningar granska de basala lungsnitten för upptäckande av differentialdiagnoser (såsom lunginflammation).

2020-06-23: Just nu håller vi på att samarbeta med många andra specialitetsföreningar inom ramen för Svenska Läkaresällskapet kring hur uppföljning av covid-patienter skall ske. Sannolikt kommer radiologi ha sin plats i uppföljningen kring patienter där läkningsförloppet ej går som förväntat (t.ex. vid nedsatt lungfunktion), vid misstanke om sjukdomar såsom kvarvarande kronisk lungembolism eller underliggande malignitet, samt hos patienter som haft en allvarlig variant av sjukdomen. När den första versionen av vårdprogrammet är publicerad kommer vi länka till den här.

2020-04-23 Radiologiska rekommendationer vid covid19 v3 inklusive svarsmall.

Se även ESR - ESTI Statement i European radiology

2020-04-30 Covid-19 Kontrastmedelsgruppens kommentar

2020-07-01 Nationellt vårdprogram för covid-19 https://infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/


2020-05-17 Radiologi vid Covid-19: frågor och svar på SLS kanal på YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpmNAXaJA0dw0gpLoFgc4jg

2020-06-08 Webinarium Verksamhetsfrågor inom röntgen vid pandemi på SLS kanal på YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpmNAXaJA0dw0gpLoFgc4jg


Covid19 föreläsning - Tidigare radiologiska erfarenheter från Stockholm (inkl. fall)