Covid-19

Här finner du SFMR:s uppdaterade riktlinjer för covid-19 på röntgenavdelningen.

- SFMR följer nu europeiska riktlinjer för hantering av Covid-19, istället för som tidigare de amerikanska. I sak ingen större skillnad.

- Vi rekommenderar (liksom alltid) att på akuta CT bukundersökningar granska de basala lungsnitten för upptäckande av differentialdiagnoser (såsom lunginflammation).

Nationell svarsmall vid misstanke om Covid-19-infektion är under diskussion. Flera olika varianter finns ute i Europa, och innan vi rekommenderar användandet av en av dem vill vi noga tänka igenom att den innehåller den väsentliga informationen, både för våra kliniker och för framtagande av statistik i ett senare skede.

2020-03-30