Så blir Du medlem

På denna sida kan Du ansöka om medlemskap i SFMR
Som medlem får Du:

  • möjlighet att delta l föreningens möten
  • möjlighet att komma åt översikten över aktuella kurser och kongresser
  • tillgång till föreningens medlemsregister
  • medlemstidningen, Imago Medica, 4 nummer per år med aktuell information och debatt samt en rykande färsk kongresslista
  • möjlighet att söka stipendier från SFMRs stipendieverksamhet
  • information i utbildnings- och fortbildningsfrågor
  • Acta Radiologica online
  • gratis medlemskap i European Society of Radiology
  • och mycket mera!
Svensk Förening för Medicinsk Radiologi har idag drygt 1 300 medlemmar

Du betalar medlemsavgiften när Du fått besked om att Du blivit medlem. Medlemsavgiften löper per kalenderår.

Medlemsavgift :
Medlemsavgift 500:- / år.
Pensionärer och hedersmedlemmar betalar ingen avgift.
Nya ST-läkare betalar ingen avgift under de första fem åren, därefter full medlemsavgift.Enklast är att Du betalar via hemsidan, antingen med kreditkort eller via Internetbank.
Medlemsavgiften kan också inbetalas på Plusgiro 5 45 04-6.
OBS! Ange namn, adress och e-postadress (=användarnamn) på inbetalningen.

Medlem som inte betalar medlemsavgift två år i rad stryks ur medlemsregistret

Är Du osäker på om Du har betalat medlemsavgiften eller är medlem? 
Kontakta Karin Jönsson karin.m.joensson@gmail.com

Ansök om medlemskap här: