SFMSR - aktiviteter


Rekommenderade kurser

Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi 22-26 oktober 2018 

Under v 43, 22-26 oktober 2018, hålls ånyo den populära kursen i basal skelettradiologi, denna gång i Linköping med Maria Lindblom som kursledare. Kursens målgrupp är ST-läkare i början av sin tjänstgöring, och innehållet syftar till att höja jourkompetensen och höja kompetensen för den dagliga tjänstgöringen.

Mera information och anmälningsblankett finns på denna sida 

Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida:
Mats Geijer