SFMSR - GDPR

Fr.o.m. 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) – EU-regler som i Sverige kallas Dataskyddsförordningen och ersätter Personuppgiftslagen. Vi måste dokumentera hur vi samlar in, lagrar och hanterar personuppgifter, och bl.a. måste vi ha tillstånd från er att använda personuppgifter. När ni ansöker om medlemskap så ger ni oss automatiskt tillstånd att registrera och använda era personuppgifter (namn, adress, e-postadress, tjänst, födelseår). Delföreningen Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi använder uppgifterna enbart för egna ändamål och lämnar inte ut dem till andra. Uppgifterna kommer att tas bort när ni lämnar föreningen.


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer