SFMSR - kurser

Egna kurser

Digital workshop i avancerad muskuloskeletal radiologi

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi inbjuder till en digital workshop i avancerad muskuloskeletal radiologi den 18-19 januari 2021. Kursen är anpassad till ESRs curriculum nivå 3 på specialistnivå och vänder sig främst till specialister i radiologi.

Följande ämnen kommer att behandlas:

  • MR-sekvenser – the good, the bad, the ugly
  • Avancerad diagnostik av knäleden
  • Avancerad diagnostik av fotled och fot
  • Avancerad diagnostik av handled
  • Avancerad diagnostik av axel
  • Avancerad diagnostik av artriter
Föreläsare:

Seppo Koskinen, Karolinska institutet, Stockholm
Adel Shalabi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Pawel Szaro, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Mats Geijer, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Kursledning:

Adel Shalabi (adel.shalabi@akademiska.se) och Mats Geijer (mats.geijer@gu.se)

Undervisningsformerna kommer att utgöras av en blandning av föreläsningar på Zoom och falldemonstrationer, samt eget arbete med fall i ett on-line-PACS.

Kurstid:

Måndag-tisdag 18-19 januari 2021 kl 8-17.

Pris:

3900 kr, inbetalat till SFMSR plusgirokonto 690341-3 innan kursstart eller fakturering från SFMSR.

Anmälan per e-post till kurssekreterare Anna Dufflin anna.dufflin@akademiska.se. Ange namn, arbetsplats, e-post och mobiltelefonnummer och eventuella önskemål om specifika frågor som ska tas upp under föreläsningarna. Ange också noggrant postadress, kostnadsställe och ansvarig person vid fakturering.

Efter kursen utfärdas ett intyg om genomgången kurs. Maximalt antal deltagare 24 st.

Genom din anmälan godkänner du att SFMSR registrerar dina personuppgifter enligt ovan och använder dem i samband med kursen och för uppföljning efter kursen. Vill du ha dem raderade efter kursen kan du hänvända dig till sekreteraren för SFMSR, mats.geijer@gu.se.


Basal skelettradiologi Linköping

Den årliga kursen i Basal Muskuloskeletal Radiolog arrangeras i samarbete mellan Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi (SFMSR) och Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.


Kursdatum 26-30 april

Kursbroschyr

Anmälningsblankett


Kurser i regi av andra
Just nu inga kurserScholarships. Se www.myESR.org/esor för mera information.


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer