SFPR - styrelse

Ordförande

Peter Hochbergs
Skånes Universitetssjukhus i Lund
Peter.Hochbergs@skane.se

Vice ordförande

Håkan Boström
Drottning Silvias barnsjukhus,
Göteborg
hakan.bostrom@vgregion.se

Kassör

Marika Lidegran
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Stockholm
marika.lidegran@karolinska.se

Sekreterare

Pär Wingren
Skånes Universitetssjukhus i Lund
par.wingren@skane.se

Övriga ledamöter

Mela Brink
Drottning Silvias barnsjukhus,
Göteborg
mela.brink@vgregion.se

Sylvie Kaiser
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Stockholm
sylvie.kaiser@karolinska.se

Ulla Ullberg
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Stockholm
ulla.ullberg@karolinska.se

Fredrik Stålhammar
Skånes Universitetssjukhus i Lund
fredrik.stalhammar@skane.se