SFPR - utbildning


Kurs i Barn- och ungdomsradiologi                                               

Kurs i barn- och ungdomsradiologi hålls regelbundet, minst en gång per år.

ST-kurs hålls v 6 2020 och är fullbokad. Mer information om kommande ST-kurser kommer.

 

Under Röntgenveckan 2020 i Örebro kommer det erbjudas en halvdagskurs inom Barnradiologi.

 

Barndagar hålls i SFPRs regi 11-13 november i Sigtuna. Dagarna riktar sig i första hand till radiologer med barnradiologiskt intresse, som helt eller delvis jobbar med barnradiologi utanför universitetsklinikerna. Fokus kommer ligga på kontrastmedel inom olika modaliteter, men även andra ämne kommer att tas upp. Det kommer ges goda möjligheter att diskutera barnradiologi även under mer informella former, då både kursdeltagare och föreläsare bor på Sigtunastiftelsen. Mer info kommer innan sommaren.