SFPR - utbildning


Kurs i Barn- och ungdomsradiologi                                               

Kurs i barn- och ungdomsradiologi hålls regelbundet, minst en gång per år. Mer information om nästa kurstillfälle kommer.