SFPR - utbildning


Inbjudan till kurs i Barn- och ungdomsradiologi                                               

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg         

Kursen ger en bred orientering om röntgendiagnostiska problem och metoder hos barn alltifrån nyföddhetsperioden till adolescensen. Föreläsningar och seminarier centreras kring radiologisk handläggning av pediatriska fall och förutsätter grundläggande kunskaper i allmän röntgendiagnostik. Kursen syftar till att ge diagnostiska färdigheter inom ämnesområdet. Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under vidareutbildning i Bild- och funktionsmedicin/radiologi, men kan även vara av intresse för färdiga specialister liksom för läkare inom barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomskirurgi.         

Plats: Barnröntgen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg.

Tid: Måndag 11/3 kl 10.00 till fredag 15/3 kl 12.15
Antal deltagare: 24.

Kursavgift: 7 500 kr, exklusive moms (inkl kursmiddag, luncher och fika)

Språk: Svenska

Anmälan: Klicka på länken: Anmälan till kurs i barnradiologi vecka 11 2019. 

Sista anmälningsdag 1/12 2018.

Ifylld anmälningsblankett skickas via e-post till ulrika.mar.karlsson@vgregion.se, eller per brev till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ulrika Karlsson, Barnröntgen, 416 50 Göteborg.

Obs! Alla uppgifter måste fyllas i. Det är viktigt att ange rätt fakturaadress med referens. Anmälan är bindande. Välkommen!