Sv För för Thoraxradiologi - styrelse

Ordförande


Tomas Bjerner
Thoraxsektionen,
Röntgenavdelningen
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala


Vice ordförande

Anders Persson 
anders.persson@cmiv.liu.se 
Överläkare, professor
Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV)
Hälsouniversitetet/Radiologi
Linköpings universitet
581 85 Linköping
Tel: 010-1038906
Mobil: 070-5833942Sekreterare

Kerstin Cederlund
kerstin.cederlund@sll.se
VO Röntgen 
Södertälje Sjukhus
152 28 Södertälje Stockholm 

           


Kassör

Caroline Berntsson
Thoraxradiologiska sektionen
SU/Sahlgrenska
Övriga ledamöter

Jenny Vikgren
Thoraxradiologiska sektionen
SU/Sahlgrenska
413 45 GöteborgOlov Duvernoy 
Thoraxsektionen
Röntgenavdelningen 
Akademiska Sjukhuset  
751 85 Uppsala 


Mattias Magnusson
mattias.magnusson@regionjh.se 
Skidspåret 27
831 43  Östersund 

 
E-post–ase.johnsson@vgregion.se