Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Föreningen är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för pediatrisk radiologi.


Dess syfte är att verka för barnradiologins utveckling och företräda dess intressen i vetenskapliga och fackliga sammanhang. Föreningen anordnar vidareutbildningskurser och utgör remissinstans. 


Årsmöte 
 Vill Du bli medlem?

Medlemskap erhålles genom att sätta in årsavgiften 100 kr på föreningens plusgiro 86 33 86-9 varpå man förs in i medlemsregistret.

På blanketten skall följande uppgifter finnas:
Namn
Arbetsplats
Adress
E-postadress


 Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Pediatrisk Radiologis hemsida: 

Thröstur Finnbogasson

Barnröntgen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
182 88 Stockholm 

e-post: throstur.finnbogason@karolinska.se

 

 

Synpunkter på hemsidans innehåll och utformning emottages gärna!