Ungt Forum

Tiden från oerfaren ST-läkare till erfaren specialist går oftast snabbare än man tror. Vilket också gör att medlemstiden i Ungt Forum blir begränsad. Därför finns det alltid goda möjligheter för intresserade att ingå i styrelsen och att inneha ordförandeskapet.

För att ge så många ST-läkare som möjligt chansen att som ordförande få möjlighet att åka till ECR i Wien och få en inblick i SFMR:s arbete, så väljer vi en ny ordförande varje år i samband med Röntgenveckan. Under Röntgenveckan är Ungt Forum också som mest aktivt och vi arrangerar där traditionsenligt David mot Goliat och fallpresentationstävlingen. Är du intresserad av att ingå i styrelsen och/eller aspirera på ordförandeposten? 

Förmedla ditt intresse till ungtforum@gmail.com och kom till årsmötet på Röntgenveckan!

Vem är medlem?

ST-läkare och nyblivna specialister (inom 2 år efter specialistbevis) som är medlemmar i SFBFM är automatiskt medlemmar i Ungt Forum.

Vad gör Ungt Forum?

Ungt Forum arrangerar varje år ST-aktiviteter i anslutning till Röntgenveckan, till exempel en fallpresentationstävling med bland annat ett resestipendium till ECR (European Congress of Radiology) i Wien som första pris.

Våra främsta uppgifter är att verka för att främja utbildningen för ST-läkare i Bild- och funktionsmedicin, samt möjligheterna att forska under sin utbildning.
Ordförande är adjungerad till SFBFM:s styrelsemöten och därigenom har vi möjlighet att påverka. Ordförande sitter också som nationell representant i RTF (Radiology Trainees Forum) som är "ST-läkarorganisationen" inom ESR (European Society of Radiology). Mer info om dessa organisationer och deras aktiviteter finner du här: 

Har ni andra frågor ni vill att vi jobbar med, tag kontakt med oss och berätta! Vi finns till för våra medlemmar, och för att vi skall få en så optimal ST-utbildning som möjligt!

Kontaktperson:                                                                                  Jeanette_Carlqvist liten
Jeanette Carlqvist
Sahlgrenska Universitetssjukhuset