Röntgenveckan 2020

15-18 september 2020 Örebro


Röntgenveckan 2020

Så kontaktar Du oss.

Använd vårt kontaktformulär.
Så här ska Du göra
13 feb

Kurs i Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet

Strålsäkerhetsmyndigheten ger en kurs i Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet. Målgrupp är: personer med radiologisk ledningsfunktion strålningsfysikalisk ledningsfunktion...

10 feb

Kontrastmedelsgruppen kommenterar...

Nyligen har en debatt uppstått om kontrastmedels risker eller icke-risker. Kontrastmedelsgruppen har författat ett balanserat och förklarande dokument som alla radiologer bör läsa. Se vidare...

10 feb

OXMI 2020

Nu är det dags att anmäla sig till OXMI 2020 (Optimisation in X-ray and Molecular Imaging 2020) i Göteborg 20-22 april. Reducerad avgift vid anmälan innan 1 mars. Se vidare under kurssidorna.

7 feb

Disputation i Umeå i april

Sonograf Marie Byenfeldt disputerar 24 april kl 9 vid Östersunds sjukhus, hörsalen Snäckan, Umeå universitet på avhandlingen Ultrasound based shear wave elastography – a non-invasive method for...

5 feb

ECR har en fråga...

Fyll i enkäten! "Dear Dr. Ståhlbrandt, I hope you are well! Herewith, I am just checking if you received the big survey that ESR sent out on the role of radiologist on January 13 th and again...

29 jan

Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi håller årsmöte

Årsmöte 2020 SFPR kommer att hålla årsmöte fredagen den 14 februari 2020, kl 11.00. Lokal: Konferensrum på Barnröntgen, Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

27 jan

Stipendium till ESUR 3-6 september 2020

SURF har utlyst ett resestipendium till ESUR i höst. Läs mera på SURFs sidor om medlemsinformation.

20 jan

Nya CT-protokoll från SURF

CT-protokoll för urotelial tumör och stensjukdom finns nu att ladda ner från delföreningens sida. Protokollet för hematuri och njurcancer har reviderats, och finns även det i ny version på delföreningssidan.

20 jan

Stipendium i thoraxradiologi

Svensk förening i thoraxradiologi har utlyst ett stipendium. Se mera på delföreningens hemsida.

8 jan

Nordic Cardiac Imaging

Nordic Cardiac Imaging (NCI) går av stapeln i Malmö 21-22 april 2020. Se mera under kurssidorna.

8 jan

Nytt år - ny medlemsavgift

Dags att betala medlemsavgiften för 2020! Logga in och se om du har betalat redan, om du är tveksam. Gå sedan till http://www.sfmr.se/sidor/hur-betalar-man-medlemsavgiften/ för att se hur du...

Äldre nyheter