Radiologisk forskningmetodik

Göteborgs universitet arrangerar en forskarutbildningskurs i Radiologisk forskningsmetodik under v. 48. Behöriga att söka är registrerade doktorander i Sverige. Senaste ansökningsdag 2019-04-22.

 Kursinformation och länk till registrering finns på https://kompetensutveckling.gu.se/seminar/detail/3906

Huvudfokus för kursen kommer att ligga på metoder för analys av bildkvalitet, statistiska verktyg med mera specifik applikation för radiologiska studier och digitala verktyg användbara inom bildforskning. Även andra ämnen med tillämpning inom radiologisk forskning kommer att tas upp.