Geriatrisk radiologi

Geriatrik & Radiologi - En fortbildningskurs för alla specialister och ST-läkare som möter äldre patienter.

Ile Rousse, Korsika, 28/9–5/10 2019

I samarbete med Svensk Förening för Gastrointestinal Radiologi och Svenska Läkaresällskapet ges en kurs i geriatrisk radiologi. Kursen omfattar drygt 30 timmar. Stor vikt läggs vid att ta upp alla olika modaliteter (MR-diagnostik, digital bildteknik, CT, ultraljud, Doppler och bariumundersökning) och dess kliniska användbarhet på äldre.

Kursbroschyr

Mera information - Sölve Elmståhl och Ola Björgell samtalar