Berzeliussymposium 102 om dysfagi

Varmt välkomna till Malmö och Svenska Läkaresällskapets Berzeliussymposium om dysfagi. Symposiet vänder sig till alla radiologer och allmänläkare samt specialistläkare från väldigt många andra discipliner som möter patienter i komplex sjukvårdsmiljö.

Dysfagi är ett farligt, vanligt och ofta förbisett symptom som drabbar en stor grupp patienter (8 % av befolkningen, vilket kan jämföras med att 1% har celiaki).

Symposiet kommer att fokusera på dysfagins orsaker det vill säga patogenes. Det som tidigare ofta uppfattades som obotbart kan nu behandlas med enkla medel. Det är därför av stor vikt att föra ut ny kunskap om behandling till alla som kommer i kontakt med patienter som lider av dysfagi.

NÄR: Den 10 - 11 december 2020
VAR: Best Western Malmö Arena Hotel, Terassen, Hyllie Boulevard 12, Malmö
PRIS: Subventionerad deltagaravgift för alla och ytterligare 700:- lägre pris för SLS medlemmar!
1800 :- för SLS medlemmar och 2500:- för övriga deltagare. Inkluderar deltagande, fika och mat för båda dagar.

Läs mer på https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/bz-102-dysfagi/