Kurs i grundläggande nuklearmedicin för ST-läkare

Universitetssjukhuset i Örebro erbjuder i samarbete med Uppsala Universitet och Region Dalarna en kurs i grundläggande nuklearmedicin för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi.
Datum: 19-22 januari 2021, plats: Bohmanssonsalen, Universitetssjukhuset i Örebro
Lokalen har 154 platser och vi siktar på ca 30 deltagare, så det finns gott om plats att hålla avstånd. Om pandemisituationen inte tillåter fysiska möten planerar vi att genomföra kursen på distans vilket meddelas senast en månad före kursstart.
Se vidare på kurshemsidan https://kurs-i-nuklearmedicin.webnode.se/