Kurs i Barn- och ungdomsradiologi

Kurs i Barn- och ungdomsradiologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, 15-19 mars 2021

Anmälningsblankett finns här!

Kursen kommer att organiseras på ett sätt som gör det möjligt att följa FHM:s rekommendationer med anledning av rådande pandemi. Detta medför bland annat att deltagarna kommer att behöva ta med sig egna datorer för att delta i seminarier. I händelse av att kursen inte kan genomföras återbetalas eventuellt inbetald avgift.

Kursen ger en bred orientering om röntgendiagnostiska problem och metoder hos barn alltifrån nyföddhetsperioden till adolescensen. Föreläsningar och seminarier centreras kring radiologisk handläggning av pediatriska fall och förutsätter grundläggande kunskaper i allmän röntgendiagnostik. Kursen syftar till att ge diagnostiska färdigheter inom ämnesområdet. Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under vidareutbildning i Bild- och funktionsmedicin/radiologi, men kan även vara av intresse för färdiga specialister liksom för läkare inom barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomskirurgi.          

Plats: Barnröntgen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg.
Tid: Måndag 15/3 kl 10.00 till fredag 19/3 kl 12.15
Antal deltagare: 24.
Kursavgift: 7 500 kr, exklusive moms (inkl kursmiddag, luncher och fika)
Språk: Svenska
Anmälan: Gå in på hemsidan för Svensk Förening för Bild- och funktionsmedicin 
http://www.sfmr.se/, där kursen annonseras, och fyll i anmälningsblanketten. Ifylld anmälningsblankett skickas via e-post till ulrika.mar.karlsson@vgregion.se, eller per brev till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ulrika Karlsson, Barnröntgen, 416 85 Göteborg. Obs! Alla uppgifter måste fyllas i. Det är viktigt att ange rätt fakturaadress med referens. Anmälan är bindande. Välkommen!